Head Teacher  Mr Graeme Sives
Depute Head Teacher  Mrs Janice Haldane jh
 Depute Head Teacher  Mrs Deirdre Cassidy  dc
 Depute Head Teacher  Mr Bill Heeps  bh
 Depute Head Teacher  Mr James MacKay  jm
 Acting Depute Head Teacher  Mrs Aileen Goring